Maltträsk Bigårdar
- Byn Maltträsk

    

 

HEMSIDA

BYN MALTTRÄSK

VÅRA BIN

HONUNGEN

GÅRDSBUTIK

 

FÖRSÄLJNING

ÅTERFÖRSÄLJARE

BESÖK OCH KONTAKT

Kryddgrovan.se

Café

Byn har anor sedan 1700-talet. En av gårdarna har traditionellt kallats för Nygårn eftersom den timrade gården var en ny och för den tiden imponerande byggnad uppförd år 1873. Nygårn har fått ge namn åt vår honung "Nygårns Honung".

I Maltträsk finns mycket skog, en stor sjö och nedlagd eller sporadiskt skött jordbruksmark och hyggen med tillgång till de träd, buskar och örter som bin uppskattar. I första hand sälg, hjortron, blåbär, hallon, lingon, blågull, rallarros och ljung. Maltträsk erbjuder en i stort sett giftfri miljö.

 

© kryddgrovan.se/honung

Tel: 072-567 3047
mail:
malttrask.bigardar@kryddgrovan.se